Vad är judo?


Judo – Den följsamma vägen  


Den japanska kampsporten judo skapades i slutet av 1800-talet av Jigoro Kano. När samurajklassen avskaffades ville Kano

bevara jujutsuskolornas bästa tekniker och samlade dem i sin egen skola – Kodokan Judo.


Jigoro Kano valde ut de tekniker som var bäst ur fysiologisk och mekanisk synpunkt och skapade en sport som var lämplig

som allsidig fysisk fostran. Tekniken i judo bygger mycket på hävstångseffekt och placering av tyngdpunkt och förmågan

att kunna omrikta motståndarens kraft vid angrepp och istället få motståndaren ur balans. Man vänder alltså motståndarens

kraft mot honom/henne själv. Inga sparkar eller slag. I judo är det inte tillåtet att slå eller sparka sin motståndare. Till skillnad

mot brottning så får man i judo ta tag i sin motståndares kläder (en speciell judodräkt av kraftigt   tyg) och dra eller trycka för

att kunna kasta omkull motståndaren. I tävlingar på elitnivå är det också tillåtet med s.k. halslås och armlås.


Styrka, balans, smidighet och medmänsklig respekt


Förutom den allsidiga träning man får i Judo, vad gäller balans, styrka, kroppskontroll och smidighet så bygger sporten mycket

på ömsesidig respekt mellan de tränande, ledarna, motståndare och alla medmänniskor. En ”judoka” (så kallas en judoutövare)

tackar sin motståndare, respekterar tränare och ledare och hjälper och stöttar sina träningskamrater oavsett ålder och nivå 

en självklarhet inom judon. Den goda kamratskapen och sammanhållningen är något som uppskattas mycket av de utövande.


Träning för alla åldrar  


Judo är en väldigt allsidig form av träning som passar många. I Sverige kan man börja med judoträning redan i 6-årsåldern,

men då under lekbetonade villkor. Sedan bestämmer man själv sin ambitionsnivå och man kan fortsätta träna eller tävla på

den nivå man vill långt upp i åldrarna. I Sverige finns det judoutövare som är över 80 år.


Måste man tävla?  


Man kan träna judo som ren motionsidrott, utan att tävla. Det är helt upp till dig själv om du vill gå matcher eller bara träna

för din egen skull. Du kan t.ex. tävla mot   dig själv och försöka få ett så ”högt” bälte som möjligt. Graderingen av judoutövare 

sker med bälten i olika färger. För att få ett nytt bälte på högre nivå krävs att man uppfyller en del krav om antal träningstillfällen,

kunskaper kring olika tekniker och   kunna visa upp och genomföra vissa kast. Man kan också satsa på att bli tränare eller domare. 

Motionär eller elit? I Sverige finns just nu ca 15 000 aktiva judoutövare. De flesta tränar judo som motionsidrott och ett mindre antal

tävlar på elitnivå. Som tävlingsgren har judon varit med på det olympiska programmet sedan 1964. Du bestämmer själv vilket du vill

satsa på. Kanske är det du som ska bli Sveriges nästa OS-medaljör?