Vad är judo?

Judo är en japansk kampsport och skapades av Jigoro Kano på slutet av 1800-talet. När samurajklassen avskaffades ville Kano bevara jujutsuskolornas bästa tekniker och samlade dem i sin egna skola – Kodokan Judo. Sporten fick sin stora spridning till andra länder efter andra världskrigets slut och är idag en olympisk sport.

Judo – Den följsamma vägen

Jigoro Kano valde ut de tekniker som var bäst ur fysiologisk och mekanisk synpunkt och skapade en sport som var lämplig som allsidig fysisk fostran. Tekniken i judo bygger mycket på hävstångseffekt och placering av tyngdpunkt samt förmågan att kunna omrikta motståndarens kraft vid angrepp och istället få motståndaren ur balans. Med andra ord vänds motståndarens kraft mot honom/henne själv. I judo förekommer det inga sparkar eller slag, till skillnad från andra budoarter så som karate eller jujutsu.

Styrka, balans, smidighet och medmänsklig respekt

Förutom den allsidiga träning man får i judo, vad gäller balans, styrka, smidighet och kroppskontroll så bygger sporten mycket på ömsesidig respekt mellan de tränande, ledarna, motståndarna och alla medmänniskor. En ”judoka” (det en judoutövare kallas) tackar sin motståndare, respekterar tränare/ledare samt hjälper och stöttar sina träningskompisar oavsett ålder och nivå – detta är en självklarhet inom judon.

Träning för alla åldrar

Judo är en allsidig träningsform som passar många. Hos oss på Lerums Judoklubb kan man börja träna redan vid 6-årsåldern. Sedan bestämmer man själv sin ambitionsnivå och man kan fortsätta träna och tävla långt upp i åldrarna. Hos oss har vi aktiva utövare som är över 80 år.

Måste man tävla?

Man kan träna judo som ren motionsidrott utan att tävla, man bestämmer själv om man vill tävla eller bara träna för sin egen skull. De flesta tränar judo som motionsidrott och ett mindre antal tävlar på elitnivå. Som tävlingsgren har judon varit med på det olympiska programmet sedan 1964.
Man kan även satsa på att bli tränare eller domare. Du bestämmer själv vilket du vill satsa på.

 

 

Delar av texten är hämtad från www.judo.se