Styrelsen

Lerums Judoklubbs styrelse för 2022

Ordförande – Magnus Eriksson

Vice ordförande – Janna Klein

Sekreterare – Hans Hagström

Kassör – Birgith Ekermalm Hagström

Ledamot – Lisa Bergström

Ungdomsrepresentant – Valdemar Heimdahl

Ungdomsrepresentant – Richard Linden