Styrelsen

Lerums Judoklubbs styrelse för 2020

Ordförande – Lennart Ericsson

Vice ordförande – Andreas Ekberg

Sekreterare – Hans Hagström

Kassör – Birgith Ekermalm Hagström

Ledamot – Gabriella Lörnbo

Ungdomsrepresentant – Eli Ismailov

Ungdomsrepresentant – Lisa Bergström