Judo5

Judo5 är Göteborgs Judoförbunds riktade satsning mot kvinnliga idrottare.
Svenska Judoförbundets 2020 vision är vägledande för Judo5´s aktiviteter och verksamhetsidé är att alla kvinnliga kadetter, juniorer, seniorer och
veteraner från 11 år och gult bälte ska erbjudas aktiviteter som initieras av nytänkande och banbrytande idéer.

Syftet är att alla, så väl kvinnor och män, ska ges förutsättningar att utvecklas inom judon i den utsträckning och nivå som individen önskar. Du kan läsa mer om Judo5 här. 

Vårens tillfällen presenteras inom kort.

För mer information prata med Gabriella.