Fallkompetens i arbetslivet

Med Fallkompetens i arbetslivet ges arbetsgivare förutsättningar att öka fallkompetensen och förebygga fall genom ett preventivt träningsprogram, Judo4Balance. Programmet är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet bestående av en läkare, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut (samtliga har svart bälte i judo och är erfarna instruktörer), i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi, högskolan Dalarna.

Fallkompetens i arbetslivet är ett unikt samverkansprojekt med AFA försäkring för att förebygga och minska arbetsskador till följd av fallolyckor på arbetsplatser, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom samarbetet vill båda parterna bidra till minskat personligt lidande på grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader kopplat till arbetsplatsen och samhället i stort.

Är ditt företag ansluta till AFA så erbjuds ni gratis fallprevention. För mer information kontakta: gabriella.lornbo@judo.se